เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

08.00 - 19.00 น.

Hotline

088-096-4117

เราช่วยคุณได้

@daisytravel

Travel License : 11/07406

หน้าแรก

/

ทัวร์ฮ่องกง

/

ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-พระใหญ่นองปิง 4วัน 3คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-พระใหญ่นองปิง 4วัน 3คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-พระใหญ่นองปิง 4วัน 3คืน (CX)

สนุกสนานกับฮ่องกงดิสนีย์แลนด์จนถึงสวนสนุกปิด นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ไปนมัสการพระใหญ่โป๋หลิน พักโรงแรม 4 ดาว บนแหล่งช้อปปิ้งบนถนนนาธาน เดินออกจากโรงแรมช้อปปิ้งได้เลย นั่งพีคแทรมขึ้นเดอะพีค ชมวิวที่สวยที่สุดของเกาะฮ่องกง หมุนกังหันนำโชควัดแชกงหมิว ทำพิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิมวัดฮ่องฮำ ขอพรเรื่องสุขภาพ+ผูกด้ายแดงขอคู่ วัดหวังต้าเซียน

รหัสทัวร์

HK_CX00128

ประเทศ

ฮ่องกง

กำหนดการเดินทาง

01 ก.พ. 67 - 01 มิ.ย. 67

จำนวนวัน

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

26,888บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Cathay Pacific

พ.ค. 67

26,888฿

04-07

26,888฿

31-03มิ.ย.

มิ.ย. 67

28,888฿

01-04

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

04 พ.ค. 67 - 07 พ.ค. 67

26,888

25,888

24,888

9,900

-

-

19

31 พ.ค. 67 - 03 มิ.ย. 67

26,888

25,888

24,888

9,900

-

-

24

01 มิ.ย. 67 - 04 มิ.ย. 67

28,888

27,888

26,888

9,900

-

-

19

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพ ฯ – ฮ่องกง -นั่งพีคแทรม -วิคตอเรียพีค

Day : 2

ซิตี้ทัวร์ (เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ - เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮัม โรงงานจิวเวอร์รี่ -วัดหวังต้าเซียน -วัดแชกงหมิว

Day : 3

ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์ (รวมตั๋วดิสนีย์แลนด์ )

Day : 4

ฮ่องกง–พระใหญ่นองปิง(นั่งกระเช้า 360 องศา )-กรุงเทพ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท เดซี่ แทรเวล จำกัด

นวมินทร์ ซิตี้ อเวนิว

6791014997

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารได้ทุกธนาคาร ไม่มีค่าธรรมเนียม (ยกเว้นอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งบางธนาคารหรือเป็นบัญชีในนามนิติบุคคล)
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้นๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี @daisytravel

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 43 ครั้ง