เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

08.00 - 19.00 น.

Hotline

088-096-4117

เราช่วยคุณได้

@daisytravel

Travel License : 11/07406

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน เหมาลำฉางซา WANGXIANGU ฉางซา อู้หยวน หุบเขาเทว 5วัน 4คืน (VZ)

ทัวร์จีน เหมาลำฉางซา WANGXIANGU ฉางซา อู้หยวน หุบเขาเทว 5วัน 4คืน (VZ)

ทัวร์จีน เหมาลำฉางซา WANGXIANGU ฉางซา อู้หยวน หุบเขาเทว 5วัน 4คืน (VZ)

เที่ยวจีน เหมาลำฉางซา WANGXIANGU ฉางซา อู้หยวน หุบเขาเทว 5วัน 4คืน ชมความงามหมู่บ้านริมผา หุบเขาเทวดาวังเชียนภู่ ล่องเรือชมแสงสีอู้หนี่โจว ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมหนานชาง อุทยานเขาหลิงซาน วัดไคฟู หมู่บ้านโบราณหวงหลิง

รหัสทัวร์

CN_VZ00115

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

14 พ.ค. 67 - 09 ก.ค. 67

จำนวนวัน

5วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

23,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Vietjet Air

พ.ค. 67

23,999฿

14-18

มิ.ย. 67

24,999฿

04-08

24,999฿

11-15

24,999฿

18-22

24,999฿

25-29

ก.ค. 67

24,999฿

09-13

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

14 พ.ค. 67 - 18 พ.ค. 67

23,999

23,999

23,999

4,000

4,500

18,000

29

04 มิ.ย. 67 - 08 มิ.ย. 67

24,999

24,999

24,999

4,000

4,500

18,000

29

11 มิ.ย. 67 - 15 มิ.ย. 67

24,999

24,999

24,999

4,000

4,500

18,000

29

18 มิ.ย. 67 - 22 มิ.ย. 67

24,999

24,999

24,999

4,000

4,500

18,000

29

25 มิ.ย. 67 - 29 มิ.ย. 67

24,999

24,999

24,999

4,000

4,500

18,000

29

09 ก.ค. 67 - 13 ก.ค. 67

24,999

24,999

24,999

4,000

4,500

18,000

29

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานหวงฮัวฉางซา

Day : 2

ออกจากเมืองฉางซา – เมืองหนานชาง – หอโบราณริมน้ำเถิงหวัง (ไม่ขึ้นหอ)– แวะถ่ายรูปหมู่บ้านจำลองลูเซิร์น – ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมหนานชาง

Day : 3

ออกจากเมืองหนานชาง – เมืองอู้หยวน – หมู่บ้านโบราณหวงหลิง (รวมค่ากระเช้าไป-กลับ และแจกกาแฟหวงหลิงท่านละ 1 แก้ว) – สะพานกระจกหวงหลิง – ล่องเรือชมแสงสีอู้หนี่โจว

Day : 4

ออกจากเมืองอู้หยวน – เมืองซ่างเหรา – อุทยานเขาหลิงซาน (รวมกระเช้าไป-กลับ) – หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ (ชมแสงสียามค่ำคืน)

Day : 5

สถานีรถไฟซ่างเหรา – นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับเมืองฉางซา – วัดไคฟู – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – ท่าอากาศยานหวงฮัวฉางซา – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท เดซี่ แทรเวล จำกัด

นวมินทร์ ซิตี้ อเวนิว

6791014997

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารได้ทุกธนาคาร ไม่มีค่าธรรมเนียม (ยกเว้นอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งบางธนาคารหรือเป็นบัญชีในนามนิติบุคคล)
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้นๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี @daisytravel

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 8 ครั้ง