เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

08.00 - 19.00 น.

Hotline

088-096-4117

เราช่วยคุณได้

@daisytravel

Travel License : 11/07406

หน้าแรก

/

ทัวร์มองโกเลีย

/

ทัวร์มองโกเลีย เส้นทางสามเหลี่ยมทองคำ มองโกเลียใน 9วัน 7คืน (CA)

ทัวร์มองโกเลีย เส้นทางสามเหลี่ยมทองคำ มองโกเลียใน 9วัน 7คืน (CA)

ทัวร์มองโกเลีย เส้นทางสามเหลี่ยมทองคำ มองโกเลียใน 9วัน 7คืน (CA)

เที่ยวมองโกเลีย เส้นทางสามเหลี่ยมทองคำ มองโกเลียใน 9วัน 7คืน ชมทุ่งหญ้าเอ้อเอ่อตัวซือ ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ไพศาลสุดขอบฟ้า โรงถ่ายภาพยนต์ Zhenbeibao Western Cinema ภาพวาดหินภูเขาเหอลาน ขี่อูฐ ทะเลทรายเซี่ยงซาวาน

รหัสทัวร์

MN_CA00001

ประเทศ

มองโกเลีย

กำหนดการเดินทาง

22 พ.ค. 67 - 29 ก.ย. 67

จำนวนวัน

9วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

59,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Air China

พ.ค. 67

59,900฿

22-30

มิ.ย. 67

60,900฿

05-13

60,900฿

19-27

ก.ค. 67

64,900฿

03-11

64,900฿

17-25

64,900฿

23-31

ส.ค. 67

64,900฿

04-12

64,900฿

14-22

64,900฿

21-29

ก.ย. 67

60,900฿

04-12

60,900฿

14-22

60,900฿

21-29

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

22 พ.ค. 67 - 30 พ.ค. 67

59,900

59,900

59,900

6,000

-

-

15

05 มิ.ย. 67 - 13 มิ.ย. 67

60,900

60,900

60,900

6,000

-

-

15

19 มิ.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67

60,900

60,900

60,900

6,000

-

-

15

03 ก.ค. 67 - 11 ก.ค. 67

64,900

64,900

64,900

7,500

-

-

15

17 ก.ค. 67 - 25 ก.ค. 67

64,900

64,900

64,900

7,500

-

-

15

23 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67

64,900

64,900

64,900

7,500

-

-

15

04 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

64,900

64,900

64,900

7,500

-

-

15

14 ส.ค. 67 - 22 ส.ค. 67

64,900

64,900

64,900

7,500

-

-

15

21 ส.ค. 67 - 29 ส.ค. 67

64,900

64,900

64,900

7,500

-

-

15

04 ก.ย. 67 - 12 ก.ย. 67

60,900

60,900

60,900

6,000

-

-

15

14 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67

60,900

60,900

60,900

6,000

-

-

15

21 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

60,900

60,900

60,900

6,000

-

-

15

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

Day : 2

กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – หยินชวน – วัดเจดีย์ไห่เปา - ถนนคนเดินห้วยหยวน

Day : 3

หยินชวน – กำแพงเมืองหมิง เก่า – ภาพวาดหินภูเขาเหอหนาน

Day : 4

โรงถ่ายทำภาพยนตร์ตะวันตก - พิพิธภัณฑ์ซีเซี่ย – ภาพยนต์ 3 มิติ - สุสานซีเซี้ย (รวมรถแบต) - โรงกลั่นไวน์ - สวนหลันซานชมพระอาทิตย์ตก

Day : 5

หยินชวน – เอ่อตัวซื่อ

Day : 6

เอ่อตัวซื่อ – สุสานเจงกิสข่าน – ทะเลทรายเซี่ยงซาวาน ( รวมกระเช้า ) ขี่อูฐ – ระบำเออตัวซื่อ

Day : 7

อารามเหมยไตเจา – ทะเลเลสาบฮาสุไห่ - อุทยานศุลกากรชาติพันธุ์ Mengliang

Day : 8

ฮูฮอต - สวนอุตสาหกรรม Mengniu - พิพิธภัณฑ์มองโกเลียใน – วัดต้าเจา – ถนนสายเก่าไซชาง

Day : 9

ฮูฮอต – นั่งรถไฟความเร็ว - ปักกิ่ง – สุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท เดซี่ แทรเวล จำกัด

นวมินทร์ ซิตี้ อเวนิว

6791014997

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารได้ทุกธนาคาร ไม่มีค่าธรรมเนียม (ยกเว้นอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งบางธนาคารหรือเป็นบัญชีในนามนิติบุคคล)
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้นๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี @daisytravel

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 14 ครั้ง