เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

08.00 - 19.00 น.

Hotline

088-096-4117

เราช่วยคุณได้

@daisytravel

Travel License : 11/07406

หน้าแรก

/

ทัวร์สิงคโปร์

/

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE CITYSCAPE 3D2 APR-OCT 2023

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE CITYSCAPE 3D2 APR-OCT 2023

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE CITYSCAPE 3D2 APR-OCT 2023

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE CITYSCAPE 3D2 APR-OCT 2023 เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ นำท่านขอพรเสริมศิริมงคล ณ วัดแขก Sri Krishnan/ขอพรเจ้าแม่กวนอิมวัด Kwan Im Thong Hood Cho Temple ไหว้พระเขี้ยวแก้ว Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์

รหัสทัวร์

SG_SL00033

ประเทศ

สิงคโปร์

กำหนดการเดินทาง

25 พ.ย. 66 - 31 พ.ค. 67

จำนวนวัน

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

10,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Lion Air

เม.ย. 67

10,999฿

01-03

10,999฿

01-03

11,999฿

02-04

11,999฿

02-04

11,999฿

04-06

11,999฿

04-06

13,999฿

05-07

13,999฿

05-07

14,999฿

06-08

14,999฿

06-08

14,999฿

07-09

14,999฿

07-09

14,999฿

08-10

14,999฿

08-10

14,999฿

09-11

14,999฿

09-11

13,999฿

11-13

13,999฿

11-13

14,999฿

12-14

14,999฿

12-14

14,999฿

13-15

14,999฿

13-15

14,999฿

14-16

14,999฿

14-16

13,999฿

15-17

13,999฿

15-17

13,999฿

16-18

13,999฿

16-18

13,999฿

17-19

13,999฿

17-19

11,999฿

18-20

11,999฿

18-20

12,999฿

19-21

12,999฿

19-21

12,999฿

20-22

12,999฿

20-22

12,999฿

21-23

12,999฿

21-23

10,999฿

22-24

10,999฿

22-24

11,999฿

23-25

11,999฿

23-25

12,999฿

24-26

12,999฿

24-26

11,999฿

25-27

11,999฿

25-27

12,999฿

26-28

12,999฿

26-28

12,999฿

27-29

12,999฿

27-29

12,999฿

28-30

12,999฿

28-30

11,999฿

29-01พ.ค.

11,999฿

29-01พ.ค.

14,999฿

30-02พ.ค.

14,999฿

30-02พ.ค.

พ.ค. 67

14,999฿

01-03

14,999฿

01-03

14,999฿

02-04

14,999฿

02-04

14,999฿

03-05

14,999฿

03-05

14,999฿

04-06

14,999฿

04-06

14,999฿

05-07

14,999฿

05-07

14,999฿

06-08

14,999฿

06-08

14,999฿

07-09

14,999฿

07-09

11,999฿

08-10

11,999฿

08-10

11,999฿

09-11

11,999฿

09-11

12,999฿

10-12

12,999฿

10-12

12,999฿

11-13

12,999฿

11-13

12,999฿

12-14

12,999฿

12-14

11,999฿

13-15

11,999฿

13-15

11,999฿

14-16

11,999฿

14-16

11,999฿

15-17

11,999฿

15-17

11,999฿

16-18

11,999฿

16-18

12,999฿

17-19

12,999฿

17-19

12,999฿

18-20

12,999฿

18-20

11,999฿

19-21

11,999฿

19-21

10,999฿

20-22

10,999฿

20-22

11,999฿

21-23

11,999฿

21-23

14,999฿

22-24

14,999฿

22-24

13,999฿

23-25

13,999฿

23-25

13,999฿

24-26

13,999฿

24-26

12,999฿

25-27

12,999฿

25-27

12,999฿

26-28

12,999฿

26-28

10,999฿

27-29

10,999฿

27-29

11,999฿

28-30

11,999฿

28-30

11,999฿

29-31

11,999฿

29-31

11,999฿

30-01มิ.ย.

11,999฿

30-01มิ.ย.

12,999฿

31-02มิ.ย.

12,999฿

31-02มิ.ย.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

22 เม.ย. 67 - 24 เม.ย. 67

10,999

10,699

10,399

4,900

4,900

-

60

22 เม.ย. 67 - 24 เม.ย. 67

10,999

10,699

10,399

4,900

4,900

-

60

23 เม.ย. 67 - 25 เม.ย. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

23 เม.ย. 67 - 25 เม.ย. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

24 เม.ย. 67 - 26 เม.ย. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

24 เม.ย. 67 - 26 เม.ย. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

25 เม.ย. 67 - 27 เม.ย. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

25 เม.ย. 67 - 27 เม.ย. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

26 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

26 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

27 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

27 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

28 เม.ย. 67 - 30 เม.ย. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

28 เม.ย. 67 - 30 เม.ย. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

29 เม.ย. 67 - 01 พ.ค. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

29 เม.ย. 67 - 01 พ.ค. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

30 เม.ย. 67 - 02 พ.ค. 67

14,999

14,699

14,399

4,900

4,900

-

60

30 เม.ย. 67 - 02 พ.ค. 67

14,999

14,699

14,399

4,900

4,900

-

60

01 พ.ค. 67 - 03 พ.ค. 67

14,999

14,699

14,399

4,900

4,900

-

60

01 พ.ค. 67 - 03 พ.ค. 67

14,999

14,699

14,399

4,900

4,900

-

60

02 พ.ค. 67 - 04 พ.ค. 67

14,999

14,699

14,399

4,900

4,900

-

60

02 พ.ค. 67 - 04 พ.ค. 67

14,999

14,699

14,399

4,900

4,900

-

60

03 พ.ค. 67 - 05 พ.ค. 67

14,999

14,699

14,399

4,900

4,900

-

60

03 พ.ค. 67 - 05 พ.ค. 67

14,999

14,699

14,399

4,900

4,900

-

60

04 พ.ค. 67 - 06 พ.ค. 67

14,999

14,699

14,399

4,900

4,900

-

60

04 พ.ค. 67 - 06 พ.ค. 67

14,999

14,699

14,399

4,900

4,900

-

60

05 พ.ค. 67 - 07 พ.ค. 67

14,999

14,699

14,399

4,900

4,900

-

60

05 พ.ค. 67 - 07 พ.ค. 67

14,999

14,699

14,399

4,900

4,900

-

60

06 พ.ค. 67 - 08 พ.ค. 67

14,999

14,699

14,399

4,900

4,900

-

60

06 พ.ค. 67 - 08 พ.ค. 67

14,999

14,699

14,399

4,900

4,900

-

60

07 พ.ค. 67 - 09 พ.ค. 67

14,999

14,699

14,399

4,900

4,900

-

60

07 พ.ค. 67 - 09 พ.ค. 67

14,999

14,699

14,399

4,900

4,900

-

60

08 พ.ค. 67 - 10 พ.ค. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

08 พ.ค. 67 - 10 พ.ค. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

09 พ.ค. 67 - 11 พ.ค. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

09 พ.ค. 67 - 11 พ.ค. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

10 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

10 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

11 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

11 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

12 พ.ค. 67 - 14 พ.ค. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

12 พ.ค. 67 - 14 พ.ค. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

13 พ.ค. 67 - 15 พ.ค. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

13 พ.ค. 67 - 15 พ.ค. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

14 พ.ค. 67 - 16 พ.ค. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

14 พ.ค. 67 - 16 พ.ค. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

15 พ.ค. 67 - 17 พ.ค. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

15 พ.ค. 67 - 17 พ.ค. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

16 พ.ค. 67 - 18 พ.ค. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

16 พ.ค. 67 - 18 พ.ค. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

17 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

17 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

18 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

18 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

19 พ.ค. 67 - 21 พ.ค. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

19 พ.ค. 67 - 21 พ.ค. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

20 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 67

10,999

10,699

10,399

4,900

4,900

-

60

20 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 67

10,999

10,699

10,399

4,900

4,900

-

60

21 พ.ค. 67 - 23 พ.ค. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

21 พ.ค. 67 - 23 พ.ค. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

22 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67

14,999

14,699

14,399

4,900

4,900

-

60

22 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67

14,999

14,699

14,399

4,900

4,900

-

60

23 พ.ค. 67 - 25 พ.ค. 67

13,999

13,699

13,399

4,900

4,900

-

60

23 พ.ค. 67 - 25 พ.ค. 67

13,999

13,699

13,399

4,900

4,900

-

60

24 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67

13,999

13,699

13,399

4,900

4,900

-

60

24 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67

13,999

13,699

13,399

4,900

4,900

-

60

25 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

25 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

26 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

26 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

27 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 67

10,999

10,699

10,399

4,900

4,900

-

60

27 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 67

10,999

10,699

10,399

4,900

4,900

-

60

28 พ.ค. 67 - 30 พ.ค. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

28 พ.ค. 67 - 30 พ.ค. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

29 พ.ค. 67 - 31 พ.ค. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

29 พ.ค. 67 - 31 พ.ค. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

30 พ.ค. 67 - 01 มิ.ย. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

30 พ.ค. 67 - 01 มิ.ย. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

31 พ.ค. 67 - 02 มิ.ย. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

31 พ.ค. 67 - 02 มิ.ย. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – วัดแขก - วัดเจ้าแม่กวนอิม - เมอร์ไลอ้อน - Fountain of wealth - การ์เด้น บาย เดอะเบย์ - คลากคีย์ - มาริน่า เบย์ แซน – ชมโชว์ Wonder Full Light (L/D)

Day : 2

เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) (B/-/-) Option B: HAJI LANE - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) (B/-/-)

Day : 3

วัดพระเขี้ยวแก้ว – ท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด - THE JEWEL CHANGI - กรุงเทพฯ (B/-/-)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท เดซี่ แทรเวล จำกัด

นวมินทร์ ซิตี้ อเวนิว

6791014997

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารได้ทุกธนาคาร ไม่มีค่าธรรมเนียม (ยกเว้นอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งบางธนาคารหรือเป็นบัญชีในนามนิติบุคคล)
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้นๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี @daisytravel

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 81 ครั้ง