เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

08.00 - 19.00 น.

Hotline

088-096-4117

เราช่วยคุณได้

@daisytravel

Travel License : 11/07406

หน้าแรก

/

ทัวร์ฮ่องกง

/

ทัวร์ฮ่องกง GO HONGKONG ฮ่องกง สายมูทันใจ ไหว้พระ 9 วัด 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง GO HONGKONG ฮ่องกง สายมูทันใจ ไหว้พระ 9 วัด 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง GO HONGKONG ฮ่องกง สายมูทันใจ ไหว้พระ 9 วัด 3วัน 2คืน

เที่ยวฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด วัดหมั่นโหม่ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัสล์เบย์ เบิกทรัพย์เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ วัดแชกงหมิว วัดหยวน หยวน เสริมดวงต่อชะตา วัดเจ้าแม่ทับทิม วัดนางชีฉีหลิน วัดหวังต้าเซียน ขึ้นกระเช้านองปิงไหว้พระใหญ่

รหัสทัวร์

HK_EK00076

ประเทศ

ฮ่องกง

กำหนดการเดินทาง

12 ม.ค. 67 - 31 พ.ค. 67

จำนวนวัน

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

20,990บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Emirates

เม.ย. 67

24,990฿

13-15

24,990฿

14-16

23,990฿

16-18

22,990฿

19-21

22,990฿

20-22

22,990฿

21-23

22,990฿

26-28

23,990฿

29-01พ.ค.

พ.ค. 67

23,990฿

02-04

23,990฿

03-05

21,990฿

10-12

20,990฿

16-18

21,990฿

18-20

20,990฿

23-25

21,990฿

24-26

21,990฿

30-01มิ.ย.

22,990฿

31-02มิ.ย.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

26 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67

22,990

22,990

22,990

8,000

6,000

-

21

29 เม.ย. 67 - 01 พ.ค. 67

23,990

23,990

23,990

8,000

6,000

-

21

02 พ.ค. 67 - 04 พ.ค. 67

23,990

23,990

23,990

8,000

6,000

-

21

03 พ.ค. 67 - 05 พ.ค. 67

23,990

23,990

23,990

8,000

6,000

-

21

10 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67

21,990

21,990

21,990

8,000

6,000

-

21

16 พ.ค. 67 - 18 พ.ค. 67

20,990

20,990

20,990

8,000

6,000

-

21

18 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67

21,990

21,990

21,990

8,000

6,000

-

21

23 พ.ค. 67 - 25 พ.ค. 67

20,990

20,990

20,990

8,000

6,000

-

21

24 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67

21,990

21,990

21,990

8,000

6,000

-

21

30 พ.ค. 67 - 01 มิ.ย. 67

21,990

21,990

21,990

8,000

6,000

-

21

31 พ.ค. 67 - 02 มิ.ย. 67

22,990

22,990

22,990

8,000

6,000

-

21

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) ( EK384 : 14.05 – 18.05 ) - ฮ่องกง (ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง)

Day : 2

หาดรีพัสล์เบย์ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - วัดหมั่นโหม่ - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - วัดหยวนหยวน - วัดเจ้าแม่ทับทิม - Symphony of Lights

Day : 3

วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - วัดนางชีฉีหลิน - พระใหญ่เกาะลันเตา - สนามบินนานาชาติฮ่องกง - สนามบินนานาชาติฮ่องกง (EK385 : 21.30-23.45) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท เดซี่ แทรเวล จำกัด

นวมินทร์ ซิตี้ อเวนิว

6791014997

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารได้ทุกธนาคาร ไม่มีค่าธรรมเนียม (ยกเว้นอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งบางธนาคารหรือเป็นบัญชีในนามนิติบุคคล)
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้นๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี @daisytravel

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 8 ครั้ง